Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

  Author: Thương Hiệu Genre: »
  Rating

  BES - Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh


  Tác giả: GS. TS Hoàng Đức Thân
  Thể loại: Kỹ năng quản trị, Kỹ năng mềm
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  File: Pdf
  Nội dung:
  Môn học giao dịch và đàm phán kinh doanh nghiên cứu hai nội dung sau: 
  - Khoa học về giao dịch kinh doanh. Nội dung này bao gồm các vấn đề: Những nguyên lý cơ bản của giao dịch; cơ sở tâm lý học của giao dịch; giao dịch đa phương và các lễ nghi trong giao dịch; văn hóa trong giao dịch. 
  - Khoa học về đàm phán kinh doanh. Nội dung này bao gồm các vấn đề: Những vấn đề chung về đàm phán kinh doanh; những nội dung chủ yếu của cuộc đàm phán và chiến lược, chiến thuật trong đàm phán; các giai đoạn tiến hành đàm phán gồm chuẩn bị đàm phán, tiến hành đàm phán và kết thúc đàm phán, cơ sở pháp lý của đàm phán.
  Đọc online:  "HÃY CHIA SẺ EBOOK TUYỆT VỜI NÀY BẠN NHÉ"


  One Response so far.

  Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Don't Forget To Join US Our Community
×
Đăng ký