100 Quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

  Author: Unknown Genre: »
  Rating

  BES - 100 Quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

  BES - 100 Quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh
  Tác giả: Brian Tracy
  Thể loại: Bí quyết thành công
  Ngôn ngữ: Tiếng việt

  Nội dung:
  Bất kỳ quy luật nào trong cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể cũng như giúp bạn nhận ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Những quy luật này cũng giống như những quy luật của vật lý, toán học, cơ khí hay điện tử. Chúng đã được thử nghiệm qua thời gian, được chứng minh và áp dụng vào thực tế. Mục đích cuốn sách không bàn đến sức khỏe, gia đình, tình yêu, sự thăng trầm của số mệnh hay bất kỳ yếu tố nào tạo nên hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân mà hoàn toàn chỉ đề cập đến những quy luật còn mãi với thời gian để thành công trong kinh doanh.

  Cuốn sách này là kết quả của hơn 30 nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm của tác giả Brian Tracy. Cuốn sách đã tập hợp những kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với những giải thích chi tiết giúp bạn nắm vững những quy luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp những quy luật này với cách tư duy và ra quyết định, hiệu quả làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu. Đặc biệt, cuốn sách sẽ rất hữu ích trong việc:

  - Thu hút và duy trì người tài. 

  - Sản xuất và kinh doanh được nhiều sản phẩm, dịch vụ.

  - Kiểm soát chi phí hiệu quả. 

  - Mở rộng kinh doanh theo quy mô và xu thế phù hợp.

  - Lợi nhuận tăng trưởng bền vững...

  Mục lục:

  Phần 1: Các quy luật cuộc sống

  Phần 2: Các quy luật thành công

  Phần 3: Các quy luật kinh doanh

  Phần 4: Các quy luật lãnh đạo

  Phần 5: Các quy luật tiền tệ

  Phần 6: Các quy luật bán hàng

  Phần 7: Các quy luật thương lượng

  Phần 8: Các quy luật quản lý thời gian

  Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Don't Forget To Join US Our Community
×
Đăng ký