Từ tốt đến vĩ đại

  Author: Unknown Genre: »
  Rating

  BES - Từ tốt đến vĩ đại

  BES - Từ Tốt Đến Vĩ Đại
  Tác giả: Jim Collins
  Thể loại: Bài học kinh nghiệm
  File: Pdf, Prc
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Nội dung:

  Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ... Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11 công ty nhảy vọt lên vĩ đại.

  Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty (từ công ty có nền tảng và xuất phát tốt đến những công ty mới khởi nghiệp), và mọi lĩnh vực ngành nghề.

  Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Don't Forget To Join US Our Community
×
Đăng ký